Diget – Et sted at høre hjemme 

I forbindelse med at afhænde projektet til AG Gruppen og Lægernes Pension har TTpartners været behjælpelig med projektet.

Diget bidrager til et levende og varieret bybillede, ved at tilbyde blandet boformer med mange varierende boligstørrelser. Sådan sikrer vi diversitet og stor mangfoldighed i beboersammensætningen og et bedre bymiljø. 

Her skal være boliger og plads til forskellige beboertyper. Derfor disponeres bebyggelsen med boliger i forskellige størrelser og med variation i værelsesantal. Sådan opnår vi den bedste mangfoldighed i beboersammensætningen. 

https://www.high-endrolex.com/14

Den endelige disponering sker naturligvis i sammenhæng med en vurdering af boligmarkedets efterspørgsel sammenholdt med Glostrup Kommunes overordnede retningslinjer for gennemsnitlige boligstørrelser. Projektet vil derfor bestå af boliger med en gennemsnitlig størrelse på ca. 72 kvm. 

Diget, et levende bymiljø og bæredygtige boliger 

Diget er for alle der ønsker det gode fællesskab, grønne uderum, butiksliv og høj boligkvalitet. 

Den nye bebyggelse på Diget, samler området på en ny og tidssvarende måde. Det nye butikstorv og den nye boligkarré, er med til at skabe liv og tryghed i hele området. 

Nærværende projekt ligger vægt på, at der er differentieret bebyggelser samt varierende materialer, der understreger tilknytningsforholdet til netop ens bolig. Diget indpasser sig således i den store bydels helhed og skaber gode rammer for et levende og aktivt bymiljø. 

Man kan frit passere igennem Digets nye boligkarré, nyde solen på det sydvendte butikstorv, eller gå på café i stueetagen 

Bæredygtigt projekt

Bæredygtighed på alle fronter er tænkt ind fra starten igennem den anerkendte certificeringsmodel DGNB og vi sætter baren højt ved at investere i Guld certificeringen. Projektet er indledningsvis screenet i DGNB matrix for at indtænke alle aspekter mod det bedste bæredygtige projekt, holistisk set. DGNB’en benyttes som styringsværktøj for at sikre en 360 graders målbar bæredygtighed. 

Vi mener, at bæredygtigt byggeri både skal være mærkbart og målbart. 

I Diget er den sociale bæredygtighed således lige så vigtig, som den miljømæssige eller økonomiske bæredygtighed. 

En klar arkitektonisk idé og en stærk identitet 

Et klart defineret og rummeligt butikstorv skabes af hjørnehuset mod krydset og af boligkarreen. Karreen skaber en randbebyggelse og et godt gadeforløb langs de eksisterende boligejendomme. Facaderne på boligkarreen facetterer, ligesom på nabobebyggelsen langs Diget. Markante porthuse og landskabeligbearbejdning inviterer indenfor i gårdrummet og sammenbinder stier og flow med naboområdet. 

Alle boliger får mest muligt dagslys pga. bebyggelsens disponering som karre. Der er nemlig god afstand imellem længerne til også at skabe interessante temabaseret landskaber til glæde og gavn for alle. Ligeledes omfavnes karrestrukturen af en grøn randszone, som også sikrer opholdsrum og imødekommendhed udadtil.