Udvikling og drift af ejendomme siden 2009

Fokus på drift og udvikling af ejendomme baseret på nutidige behov!

Samarbejdet mellem Tregart Invest og Tasfo- Selskaberne blev etableret i 2009.

Vi drifter og udvikler ejendomme

TT Partners består af et erfarent og succesfuldt team. Organisationen har igennem mange år arbejdet med udvikling og drift af fast ejendom, og har derved opnået en tilbundsgående viden og erfaring med alle udviklingsopgaver fra identificering af den relevante ejendom.

Hvad gør vi

TT Partners har specialiseret sig i at drifte og udvikle ejendomme med potentiale og efterspørgsel til nutidige krav og ønsker blandt lejere og brugere af vores ejendomme. Erfaringen spænder over udvikling af forskellige kategorier af ejendomme (boliger, ungdomsboliger, butikker og kontorer), og over alle relevante arbejdsopgaver fra drift, projektetablering, lokalplansudvikling, projektering og bygherrestyring til endelig levering/drift af ejendommen.

Udviklingen sker i et samarbejde mellem Tregart Invest og Tasfo selskaberne, enten alene eller i samarbejde med andre kapitalstærke investorer/interessenter. Tregart Invest og Tasfo selskaberne har dog altid en ejerandel i alle ejendommene, og påtager sig derved – udover det daglige udviklingsmæssige ansvar – også den økonomiske risiko i lighed med alle øvrige samarbejdspartnere.

TT Partners har udviklet & driftet ejendomme siden 2009 – og vi fortsætter…

TT Partners har udviklet og driftet ejendomme siden 2009 – og vi fortsætter…

Udviklingen sker i et samarbejde mellem Tregart Invest og Tasfo selskaberne