LOKALPLAN H115 – Humlebæk Center Etape 1.

I 2018 besluttede byrådet at igangsætte en udviklingsplan for Humlebæk Bymidte. Med baggrund i et visionsoplæg fra 2018 og i tæt dialog med borgerne, brugere og interessenter blev der i oktober 2021 vedtaget en Strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte øst og vest for Kystbanen.

Lokalplanområdet, der omfatter det eksisterende Humlebæk Center samt daginstitutioner og bibliotek, udgør første etape af realiseringen af den strategiske helhedsplan for Humlebæk Bymidte. Området ligger i byzone og omfatter 32.630 m2 .

Visionen for Humlebæk Bymidte

Visionen er at bymidten er det attraktive og centrale omdrejningspunkt for livet i Humlebæk. Nye attraktive boliger, en markant grøn identitet, der binder bymidten sammen på tværs af Kystbanen, udbygning af bymidtens kommercielle, kulturelle og kommunale tilbud med fokus på synergier, og nye imødekommende opholdsrum der inviterer til aktivitet, ophold og samvær er hovedindholdet i planen.

Lokalplanen omlægger området til boligområde, kontor- og serviceerhverv, bymidte, butikker, publikumsorienterede serviceerhverv, og offentlige formål som sundhedsinstitutioner, daginstitutioner og kulturelle institutioner.

En grøn fremtid for området

Lokalplanen muliggør en tættere bydel med et blandet udbud af etageboliger, der kan imødekomme ønsket om blandede boligformer, som familieboliger, boliger egnede for seniorer, boliger til singler og bofællesskaber. Der vil fortsat være et udbud af dagligvarebutikker.

Butikker med udvalgsvarer og lejemål til serviceerhverv vil få lidt færre, men nyere lokaler. Lokalplanen omfatter også kommunens nuværende institutioner og biblioteksgrund mod vest. På biblioteksgrunden åbnes for anvendelsen til daginstitution. Det kan blive aktuelt ved flytning af biblioteket til et nyt centralt beliggende kulturhus ved stationen.

Lokalplanens formål

Lokalplanen for Humlebæk Bymidte, etape 1 udmønter visioner i den strategiske helhedsplan om en aktiv, grøn og bæredygtig bydel i Humlebæk Bymidte.

Lokalplanen muliggør nedrivning af eksisterende center- og dagligvarebygninger og omdannelsen af lokalplanområdet til en fortættet bymidte med butikker, boliger, erhverv, institutioner, byrum og grønne arealer.

Lokalplanens bestemmelser fastlægger bebyggelsernes placering, omfang og udseende, og beskriver det arkitektoniske kvalitetsniveau. Ligesom bydelens nye infrastruktur, grønne arealer og offentlige byrum fastlægges, og der sikres løsninger for bynatur og regnvandshåndtering.

Vi vil gerne høre DIN mening

Det er vigtigt at borgerne bliver hørt om deres meninger til lokalplanen men også omkring hvilke ønsker de har til fremtidige ønsker til butikker.
Så udfyld dine ønsker i formularen her til højre og tryk send besked.

Angiv dine butiksønsker her:

 • Bager
 • Urmager
 • Børnetøjsbutik
 • Isenkræmmer
 • Tøjbutik
 • Sportsbutik
 • Specialbutik
 • Juicebar
 • Kædebutik
 • Vinhandel
 • Optiker
 • Boghandel